DVORAC TRAKOŠĆAN

Dvorac Trakošćan jedan je od najpoznatijih i najatraktivnijih dvoraca u Republici Hrvatskoj. Dvor je kulturno dobro, zaštićena povijesna cjelina koja se sastoji od dvorca, građevin... Opširnije

BEDNJA

Područje općine Bednje ili bednjanski kraj spojen je cestovnim pravcima prema istoku s Lepoglavom i Varaždinom, prema jugozapadu preko Jesenja s Krapinom i Zagrebom, a prema sjeverozapadu s gran... Opširnije

VELIKE PEĆINE

Ravna gora prema Bednji i Trakošćanu ima gotovo alpski oblik. Iznad Cvetlina uzdižu se atraktivne stijene poznate kao Velike pećine (ili u narodu zvane Švecova pećina) gdje postoj... Opširnije

LEPOGLAVA

Smještena u idiličnom krajoliku između planine Ivanščice i Ravne gore, prošarana koritom rijeke Bednje, Lepoglava pruža jedinstven doživljaj kulture, umjetnosti, tradicijs... Opširnije

IVANEC

Grad Ivanec nalazi se u zapadnom dijelu Varaždinske županije i zauzima južni dio mikroregije nazvane Gornjim porječjem rijeke Bednje. Zauzima sjeverne padine središnjeg dijela Ivančice,... Opširnije

VARAŽDIN

Grad Varaždin nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske na desnoj obali rijeke Drave. Grad se nalazi uz rijeku Dravu, u plodnoj aluvijalnoj ravnici koja se spušta prema Dravi u smjeru jug... Opširnije

KRAPINA

Krapina je kulturno, političko i upravno središte Krapinsko-zagorske županije, koja zahvaća prostor od 1264 km2 na kojem živi 150.000 stanovnika, što čini veći dio Hrvatskog zag... Opširnije

KRAPINSKI MUZEJ

Muzej Krapinskih neandertalaca - nalazište pračovjeka Hušnjakovo. Krapinski pračovjek, znanstveno poznat kao Homo sapiens neanderthalensis, otkriven je davne 1899. godine kada su po... Opširnije

KRAPINSKE TOPLICE

Krapinske toplice „Aquae Vivae“ U Krapinskim Toplicama otvoren je novi, najveći i najmoderniji kompleks unutarnjih bazena u Hrvatskoj na preko 18.000 m2.

... Opširnije
Top